ODBĚR NOVINEK
Jsme členy

POJIŠTĚNÍ KAUCE

MÁME SE POJISTIT? VŽDY - POKUD JSTE SI NEPRONAJALI LOĎ OD SPOLEČNOSTI, KDE JE MOŽNÉ UHRADIT NA MÍSTĚ PŘI PŘEVZETÍ LODI JEDNORÁZOVOU POJISTKU MÍSTO KAUCE - PAK VŘELE DOPORUČUJEME VYŘÍDIT SI NÁSLEDUJÍCÍ POJISTKU SKLÁDANÉ KAUCE. 

Dopručujeme Vám již léty prověřené „POJIŠTĚNÍ PROPADNUTÍ KAUCE“, díky kterému zmírníte dopad  částečného nebo úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi v případě škodní údálosti.

Nyní máte možnost si pojistit kauci skládanou při pronájmu plavidla. Pojištění je uzavíráno v ČR bez ohledu na charterovou společnost, z jejíž flotily je pronajímaná loď.  Podle pojistných podmínek pro pojištění kauce pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných kapitánem nebo posádkou, a to až do výše skládané kauce. Uzavřením pojistky kauce se nezbavujete povinnosti kauci při převzetí lodi skládat, ale v případě propadnutí kauce, řešíte vše s pojišťovnou jako pojistnou událost, která se likviduje v ČR. Po uzavření likvidace dostáváte zpět ekvivalent zadržené kauce po odečtu spoluúčasti, kterou máte přímo v tabulce ceny pojistného.

K likvidaci pojistné události jsou potřeba doložit tyto doklady:

  • kopii smlouvy o pronájmu plavidla,
  • doklad o úhradě kauce a potvrzení o zadržení kauce,
  • seznam posádky plavidla,
  • protokol o původu, příčině a rozsahu škody potvrzený charterovou společností,
  • jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků,
  • v případě zadržení celé kauce ještě adresu a číslo spisu vedeného policií, popř. správou přístavu,
  • doklady o hodnotě věcí (např. účtenky, faktury v originálu).

Pojištění zahrnuje veškeré škody (do výše skládané kauce) zaviněné kapitánem nebo jeho posádkou (např. i nasednutí na dno nebo namotání mooringového lana), ale nezahrnuje roztržení plachet.

Pojistné podmínky společnosti Allianz ke stažení ....ZDE

ORIENTAČNÍ Stanovení výše pojistné částky (podle výše kauce):

Výše kauce v Kč       Výše kauce v EUR       SPOLUÚČAST    POJISTNÉ
14 000 Kč 500 EUR 1 600 Kč 1 400 Kč
28 000 Kč 1 000 EUR 2 400 Kč 2 400 Kč
42 000 Kč 1 500 EUR 3 200 Kč 3 750 Kč
56 000 Kč 2 000 EUR 4 000 Kč 4 850 Kč
70 000 Kč 2 500 EUR 4 000 Kč 6 350 Kč
84 000 Kč 3 000 EUR 4 000 Kč 7 900 Kč

V případě, že za kalendářní rok uzavřete více než jedno pojištění kauce, bude Vám poskytnuta sleva ve výši 50 % z pojistného pro druhé a další pojištění.

Pojištění kauce Vás nezbavuje odpovědnosti za loď, ale ochrání Vás před finančními následky ze škodních událostí.

Najachtu Vám doporučuje pojišťovacího makléře pana Petra Zajíčka z pojišťovny Allianz, který se na pojištění kaucí, lodí a kapitánů osobně specializuje. Vyřizuje všechny pojistky kaucí pro naší společnost a je vždy připraven Vám pomoci a vybrat Vám nejvhodnější pojištění.

Petr Zajíček .............602 325 965

Pro všechny další potřebné informace jsme Vám plně k dispozici

Pronájem jachet - NAJACHTU 

Najachtu – AZ Euro Yachting s.r.o.
Seifertova 81, 130 00 Praha 3
+420 222 781 429, +420 602 620 886,
+420 608 969 478, +420 602 620 910
info@najachtu.cz
www.NAJACHTU.cz
Váš partner na moři od roku 1995