POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI SKIPERA

 

Proč uzavřít pojištění zodpovědnosti skipera?                                 

6 x proto...

1.· Protože v zásadě osobně zodpovídáte – celým svým současným a i budoucim majetkom - za škody, které jste způsobili jiným osobám včetně jejich majetku.

2 Naprostá většina standardních osobních pojištění neposkytují dostatečné krytí vyplývající z aktivit skipera.

3. · Jako skiper, jste také zodpovědný za všechny členy posádky.

4. · V případě, že dojde k neshodám založeným na různých interpertacích vzniklé škody a pojištěních poškozené lodi či lodí, pak je Vaší nejlepší osobní ochranou uzavřená pojistka Zodpovědnosti skippera.

5. · Pokud si pronajímáte lodě od přímých majitelů lodí, od neověřených společností, od neasociovaných a neoficiálních prostředníků, pokud využíváte k pronájmu v podstatě anonymní vyhledávače, pak níkdy nevíte, zda je pronajatá loď vůbec pojištěná, jakým způsobem je pojištěná, jestli i pojistka, kterou si vyžádáte je vlastně platná, či zda byla vůbec a v čas uhrazená. V takovém případě máte jako skipper plnou odpovědnost za loď a pojištění zdopovědnosti kapitána Vám uchrání majtek i klidný spánek.

6. · Jedině pojištění od Yacht-Pool jako jediné pojištění kryje z pojistky Zodpovědnosti skipera i škody které vznikly na pronajaté lodi v důsledku HRUBÉ NEDBALOSTI SKIPER. Naprosto uniktáně kryje Yacht-Pool i zodpovědnost za škodu vzniklou z hrubé nedbalosti.
 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO POJIŠTĚNÍ YACHT-POOL...zde

Pronájem jachet - NAJACHTU 

Najachtu – AZ Euro Yachting s.r.o.
Seifertova 81, 130 00 Praha 3
+420 222 781 429, +420 602 620 886,
+420 608 969 478, +420 602 620 910
info@najachtu.cz
www.NAJACHTU.cz
Váš partner na moři od roku 1995