Sea Help 2016

Bezplatné služby

 

Bezplatné služby platí pro všechny členy Sea-Help a rozumějí se jakožto dodatečné služby.

 


Odtah


Každý člen Sea-Help bude bezúplatně odtažen z místa havaárie k nejbližšímu servisu nebo jeřábu.

 

Přivezení náhradních dílů

Každému členu Sea-Help bude ZDARMA přivezen náhradní díl podle přání. (impeler, klínový řemen, termostat, vodní pumpa..) Pracovníci Hotline co možná nejrychleji v závislosti na okolnostech obstarají potřebný díl. Příslušný kapitán pak díl dodá na místo a tento díl bude naúčtován s 20% přirážkou.
     

Pomoc se startováním


Každému členu Sea-Help bude poskytnuta pomoc se startováním ZDARMA prostřednictvím kabelů či startovacího boxu.

 

Přivezení paliva


Každému členu Sea-Help bude ZDARMA dovezeno palivo (nafta nebo benzín) na místo do max. množství 50l. Cena paliva samozřejmě bude přeúčtována.

     

Uvolnění lan z propeleru


Každému členu Sea-Help budou ZDARMA uvolněna lana z propeleru..

 

Stažení při lehkém nasednutí


Každý člen Sea-Help bude ZDARMA stažen z místa nasednutí.

Za lehké nasednutí je považováno nasednutí, při kterém loď není z vody více než 10 cm nad čarou ponoru a po stažení je sama schopna další plavby.

   

 

 


24h přeprava osob

 

Každý člen posádky bude 1xročně zdarma přepraven z lodě do nejbližšího přístavu na pevnině. 1x za sezónu!

 

Při onemocnění nebo zranění zajišťuje centrála SeaHelp přes SAR sanitku nebo lékaře.

 

SeaHelp není záchranná služba a může proto organizovat pouze přepravu. 

 

Informace a poradenství o revíru a počasí


Naši kapitáni mají nepřetržitý přístup k informacím o počasí a předají je každému členu Sea-Help ZDARMA. Rovněž informace o pobřeží, které naši kapitáni znají velmi dobře předají ZDARMA členům Sea-Help.