Kategorie a podmínky průkazů VMP

Průkaz VMP tj. vůdce malého plavidla má tyto různé působností a omezeními se různící kategorie:

M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Můžete se přihásit ke kurzům a přípravě na průkaz VMP - Mezinárodní průkaz opravňující k vedení lodi na vnotrozemských vodách a v mořských podmínkách pro příbřežní plavbu do 1 Námořní Míle od břehu.

Podmínky, které musíte splňovat pro získání jednotlivých kategorií:

Kategorie M20, M, S20, S:

- věk nejméně 16 let,
- úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
- úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

- věk nejméně 20 let,
- vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
- úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20.

VMP – držitel průkazu je oprávněn vést malé plavidlo (do 20 m délky a 12 osob na palubě) po vnitrozemských vodních cestách.

MPZ – držitel průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo ve dne na moři do vzdálenosti nepřesahující 0,75 Nm od pevniny.