Asociace Charterový Agentur

Asociace charterových agentur - YCA

Ilustrační obrázek

Proč objednávat lodě přes členy YCA

Členské agentury YCA mají společný a garantovaný postup zpracování zakázky, a sdílejí vzájemně všechny informace, které jsou ve prospěch jejich „společných“ klientů. Agentura musí jako člen YCA dodržovat etický kodex a splňovat podmínky členství, a členství v YCA je tak hodnotnou zárukou jak pro klienty, tak pro obchodní partnery.

YCA, Asociace charterových agentur je součástí  APL, Asociace lodního průmyslu.

Etický kodex členů YCA

Člen YCA:
- nabízí zákazníkovi pouze lodě, které může jako zprostředkovatel nebo pronajimatel spolehlivě smluvně zajistit
- nabízí zákazníkovi lodě za ceny (včetně slev) ve shodě s cenovou politikou pronajimatele
- poskytuje zákazníkovi veškeré informace o lodích a oblasti plavby na náležité odborné úrovni
- poskytuje zákazníkovi nezbytnou pomoc  a součinnost při řešení případných problémů při samotné plavbě i po jejím skončení
- vyvíjí veškerou profesionální aktivitu při vyřizování případné reklamace pronájmu lodi a poskytnutých služeb

Podmínky členství v YCA

Člen YCA:
- musí dodržovat etický kodex YCA a postupovat v souladu s platnou legislativou týkající se pronájmu lodí
- se vymezuje především kvalitou služeb, a jeho cenová politika musí být v souladu s podmínkami pronajimatele
- musí mít dlouhodobé (minimálně 5 let) zkušenosti v oboru, předmět podnikání „pronájem  lodí“ (charter) jako jednu ze svých hlavních činností a řádnou provozovnu na stálé adrese
- musí být členem APL (Asociace lodního průmyslu), mít při vstupu do YCA doporučení alespoň dvou členů YCA a jeho přijetí musí být schváleno nadpoloviční většinou členů YCA
-  se musí alespoň z 50% účastnit jednání YCA, osobně či v zastoupení, pokud se 3x po sobě bez omluvy nezúčastní, bude vyřazen z členů YCA
- se nesmí vymezovat vůči ostatním agenturám nekalosoutěžními praktikami, nepoužívá zavádějící a srovnávací reklamu, nepoškozuje a nezneužívá dobré jméno ostatních agentur za účelem svého prospěchu

Členové YCA:

AZ Euro Yachting

AZ Yachtcharter

Colins Yacht

Dutch Masters

Fun Yacht

Nika Yacht

Satrapa Yachting

Sea Wolf

TPS Centrum

Vltava Sailing

Vltava Yacht

Yacht Marten

Yachtnet

 
Ilustrační obrázek