Dotazy ke kurzum more

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE KURZŮM JACHTINGU NA MOŘI

-Na jakých lodích se pluje?
....Plachetnice, od 10 do 15 metrů, podle počtu účastníků. Volíme osvědčené lodě, u kterých máme dobrou zkušenost. Velký důraz samozřejmě klademe na bezpečí posádek a současně i vhodnou funkčnost lodi pro výuku. Regatový speciál není pro začátečníka požehnáním.

-Jak je řešená doprava?
....Osvědčila se nám tzv. spolujízda, cca 2 týdny  před odjezdem dostanou účastníci navzájem spojení a domluví se na spolujízdě. Cesta vytíženým automobilem je finančně nejvýhodnější. Tím, že posíláme spojení na všechny současně v jeden den a čekáme i až se obsadí všechna místa, se nám ještě nestalo, že by někdo měl problém s dopravou.

-Jak se na lodi bydlí?
....Všichni účastníci jsou ubytováni ve dvoulůžkových kajutách.

-Jak je řešeno stravování?
....Posádky si vaří dohromady. Na lodi je plně vybavená kuchyně. Všeobecně platí, že každý účastník zajistí a připraví jídlo pro všechny na jeden den. Tj. větší snídaně, svačinový studený oběd a těstovinová večeře. Často se večer navštěvují restaurace.

-Je třeba zdravotní potvrzení?
....Není a pro účast postačuje průměrná fyzická kondice. Plavba není fyzicky náročná.

-Existuje věkové omezení?
....Náš nejstarší absolvent kurzu měl aktivních 83 osmi let a nejmladší byl pouze dvanáctiletý.

-Jaké jsou posádky?
....Věkový průměr 35-45 let, převažují muži (80%), ale ženy rozhodně nejsou výjimkou.

-Mořská nemoc?
....Rozhodně se nemusíte bát, většinou na ní ani nedojde a když se to již stane, přizpůsobíme plavbu tak, že se nikomu špatně neudělá.

-Je to nebezpečné?
....Není, pobyt na lodi pod vedením zkušeného kapitána je zcela bezpečný. Nejedná se o rizikovo adrenalinový sport. Síla moře a práce s živlem je velmi emotivní a silný zážitek, ale při dodržování pokynů kapitána a zdravého rozumu je plavba na plachetnici mnohem bezpečnější než procházka lesem.

-Kolik asi zaplatím nad uvedenou cenu?
....Počítejte v průměru 2 tisíce Kč na cesty autem, 1 tisíc Kč na stravu, osobní pojištění činí v průměru 20 Kč na den, pokud se posádky domluví zajíždí se na dvě tři noci do placených marín, náklad na osobu pak vznikne cca 150 Kč za noc a pak samozřejmě kapesné, což je jen na Vás, jak si dopřejete.

-Kdo jsou Vaši kapitáni?
....Naši kapitáni jsou, spolu s našimi dlouholetými zkušenostmi, největší referencí, kterou Vám můžeme nabídnout. Mistr sportu v námořním jachtingu pan Karel Zítek. Nestor jachtingu v Čechách, autor učebnic o navigaci a dlouholetý školitel pan ing.Jiří Čech. Dlouholetý jachtař a milovník plachet pan Ing.Jan Kerzl.

-Jaká je úspěšnost u zkoušek?
.... 99%, tj. kdo má zájem a připraví se, nemůže u zkoušek propadnout !! 

-Jak a kde mi platí chorvatský průkaz?
….Chorvatský kapitánský průkaz není omezen časově, platí stále.Je platný pro pro všechny typy lodí (sportovní plachetnice a  sportovní motorové lodi),  které jsou běžně k dispozici v charterové nabídce.Největší běžně pronajímaná plachetnice.

Průkaz Katagorie B platí:
- pro všechny jachty do 30 tun výtlaku provozované k osobní potřebě
- pro všechny charterové jachty do 30 tun výtlaku, pronajímané samostatně bez povinné posádky
- pro lodě nákladní a rybářské
- osobní lodě, jachty a rybářské lodě ve vzdálenosti 12NM (námořní míle) od pobřeží nebo ostrova Jaderské moře
- osobní lodě k převozu osob do vzdálenosti 3NM (námořní míle) od pobřeží nebo ostrova pro všechna moře vyjma Jaderského
 

 Nejedná se o profesní kapitánskou licenci, tj. nemůžete se na základě tohoto průkazu živit jako profesionální námořní kapitán.

-Kde mi platí chorvatský kapitánský průkaz?
....Vstupem Chorvatska do EU 6.2013 se jedná o národní námořní průkaz bez omezení platnosti, než těch které vyplývají z vlastních podmínek průkazu.

-Stačí týdenní výcvik?
.... Pro úplného začátečníka je náš kurz dostatečným ZÁKLADEM k samostatnému vedení lodi a stovky našich klientů jsou toho jasným důkazem. Většina absolventů kurzů si následně samostatně pronajímá lodě, samozřejmě doporučujeme pro začátek letní měsíce v Chorvatsku.

-Zkouška je česky?
.... Zkouška probíhá v češtině za přítomnosti našich kapitánů, kteří případně tlumočí.

-Z čeho se to všechno naučím?
.... V okamžiku přihlášení na kurz od nás obdržíte elektronická učební skripta, ta je dobré před plavbou prostudovat. Na lodi samotné se pak celá látka podrobně probírá a v praxi přímo demonstruje.

___________________

Pro všechny potřebné informace a konzultace jsme Vám plně k dispozici

 


Najachtu – AZ Euro Yachting s.r.o.

Seifertova 81, 130 00 Praha 3

+420 222 781 429, +420 602 620 886,

+420 608 969 478, +420 602 620 910
info@najachtu.cz
www.NAJACHTU.cz

Váš partner na moři od roku 1995