Seznam posádky - Crew list

Vyplněním seznamu posádky urychlíte vaše nalodění a vyřízení plavebního povolení. Údaje potřebné k vyplnění prvních čtyř povinných položek najdete ve vaší charterové smlouvě. V seznamu posádky vyplňte všechny položky. Změny, které by nastaly, lze vyřídit do 24 hodin před naloděním, vyplněním nového formuláře a oznámením o změně do poznámky. Změny, které v posádce nastanou méně jak 24 hodin před naloděním se již vyřeší na místě při převzetí lodi.

  zde uveďte jméno nájemce uvedené na charterové smlouvě
*
  zde uveďte číslo vaší charterové smlouvy
*
  zde uveďte termín pronájmu podle vaší charterové smlouvy
*
  zde uveďte loď podle vaší charterové smlouvy
*
  na uvedený email obdržíte potvrzení o přijetí a kopii Crew listu
*
No. Jméno a příjmení
Name & surname
Skipper / crew Dat. a místo nar.
Date & birthplace
Celá adresa
Address
St. příslušnost
Nationality
Číslo pasu
Passport no.
1 Skipper
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12